Vitumnus scenicus

Reduviidae – Zajadkowate
Gatunek o bardzo dużej zmienności osobniczej – wyróżnia się kilkanaście! form barwnych – od niemal całkowicie żółtopomarańczowych (tylko zakrywka jest zawsze czarna) po niemal całkowicie czarne. Podstawowe cechy diagnostyczne to długość pierwszego członu kłujki (rostrum), który jest krótszy niż człony 2 i 3 łącznie, oraz relatywnie małe przyoczka, których średnica jest mniejsza, niż przestrzeń między nimi.

Malawi – Blantyre 22.12.2020 Fot. stefaneakame

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tropikalne regiony Afryki
  2. Biotop. Lasy deszczowe i ich skraje oraz inne wilgotne tereny z bujną roślinnością
  3. Wymiary. Długość ciała 17-20 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Malawi. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne. Polują z zasadzki na rozmaite bezkręgowce o miękkim ciele
  7. Podobne. Niektóre formy barwne łatwe do rozpoznania, inne trudne – do kluczowych cech diagnostycznych zaliczają się długość kłujki (rostrum) i wielkość przyoczek (ocelli)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame

avidal

Leave a Reply