Anthidium loti – Makatka kolcogonka

Megachilidae – Miesierkowate
Oczy zielonkawożółte, ciemno plamkowane. Nadustek samicy żółty z wąską, czarną smugą po środku lub z drobną, czarną plamą. Nadustek samca jednolicie żółty. Scutum z żółtymi plamami brzeżnymi. Odwłok czarny z diagnostycznym deseniem – na każdym z tergitów dwie pary żółtych plam, przy czym poszczególne pary mogą łączyć się ze sobą wąskim stylikiem, zwłaszcza u samca. Ostatni, 7 tergit u samca zaopatrzony w dwa płatowate wyrostki boczne oraz w bardzo cienki kolec środkowy między nimi. Szczoteczka brzuszna po środku jasnopomarańczowa, na brzegach biała.

Hiszpania – Granada 13.07.2015 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 13.07.2015 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 04.07.2016 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 15.06.2015 ♂ Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Regiony śródziemnomorski i czarnomorski
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, stepy i lasostepy, inne suche tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują pyłek i nektar
  7. Podobne. Dzięki podwójnym rzędom plam na odwłoku oraz budowie tergitu 7-ego u samca nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Hiszpania – Granada 01.07.2016 In copula Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply