Dasymutilla occidentalis – Aksamitka jadowita

Mutillidae – Żronkowate
Głowa, scutum (całkowicie lub częściowo) i odwłok pokryte aksamitnymi, jaskrawo czerwonopomarańczowymi włoskami. Nasadowa część odwłoka czarna – u samicy zaczernienie to jest znacznie mniejsze niż u samca; czarna również przepaska za połową jego długości. Spód odwłoka czarny, pokryty czerwonymi, pomarańczowymi lub żółtymi włoskami. Samica bezskrzydła, samiec uskrzydlony – skrzydła silnie przyciemnione.

Virginia – Woodbridge 26.08.2020 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 16.09.2017 ♀ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Wschodnie i centralne stany USA
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, pola, pastwiska, piaskownie
  3. Wymiary. Długość ciała 15-28 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. USA
  6. Pokarm. Larwy pasożytują w gniazdach trzmieli, zwłaszcza Bombus fraternus – zabijają larwę gospodarza
  7. Podobne. Inne czerwone gatunki z rodzaju są na ogół mniejsze i różnią się detalami ubarwienia – i tak np. u aksamitki ognistej Dasymutilla erythrina brak czarnej przepaski na odwłoku
  8. Uwagi. Użądlenie jest bardzo bolesne, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia wbrew obiegowym opiniom. W Stanach bezpodstawnie bywa nazywana zabójczynią krów
  9. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply