Delta unguiculatum – Kopułka czerwononóżka

Vespidae – Osowate
Ciało smukłe, silnie wydłużone. Ubarwienie kontrastowe, czarnożółtoczerwone. Nadustek u obu płci żółty. Scutellum czerwone lub żółte. Odwłok silnie stylikowany z czerwonymi plamami bocznymi w przedniej części. Uda czerwone lub czarnoczerwone. Golenie czerwone. Skrzydła z czerwonawym odcieniem.

Toskania – Montemurlo 21.08.2022 Fot. Marco Huang

Francja – Solliès-Toucas 23.08.2021 Fot. Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 23.08.2021 Fot. Bernard Noguès

Francja – Solliès-Toucas 23.08.2021 Fot. Bernard Noguès

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje zachodnią, południową i częściowo centralną Europę (jej południowe regiony, począwszy od Węgier)
  2. Biotop. Skaliste zbocza, murawy wapienne, kamieniołomy, inne, częściowo kamieniste lub skaliste tereny otwarte; także tereny zabudowane
  3. Wymiary. Długość ciała 16-26 mm. Największa europejska kopułka
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Francja, Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne. Larwy entomofagiczne, pożerają sparaliżowane gąsienice motyli z różnych rodzin; samice unikają znoszenia gąsienic silnie owłosionych
  7. Podobne. W Europie brak podobnych gatunków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bernard Noguès Marco Huang

avidal

Leave a Reply