Pachodynerus erynnis – Bolica czerwonoznaczna

Vespidae – Osowate
Głowa czarna z parą czerwonych plamek między czułkami – brak takich plam między oczami. Nadustek samicy czerwonoczarny, nadustek samca żółty. Tułów czarny z czerwonymi, wąsko połączonymi plamami barkowymi, czerwonymi tegulami i czerwoną plama na scutellum. Odwłok czarny z bardzo szeroką, czerwona przepaską na pierwszym tergicie i wyraźnie węższą na tergicie trzecim. Skrzydła czerwonobrązowo przyciemnione z mniej lub bardziej intensywnym niebieskim połyskiem.

Florida Keys 30.01.2022 Fot. Judy Gallagher

Karolina Południowa – Colleton 04.11.2019 Fot. Judy Gallagher

Floryda – Lake Placid 06.12.2018 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Południowo-wschodnie stany USA
  2. Biotop. Łąki, polany, murawy, skraje lasów, ogrody, tereny ruderalne, osiedla. Gniazduje w porzuconych gniazdach innych żądłówek, w rozmaitych wnękach skalnych, w szczelinach na pniach drzewach, ale też i w zakamarkach na ścianach i stropach budynków oraz na ogrodzeniach
  3. Wymiary. Długość ciała 7-14 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne, spadź. Dla larw samice łowią i paraliżują gąsienice motyli, chętnie z rodzin Erebidae i Noctuidae, jak również rozmaite Microlepidoptera
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych os, które na ogół można rozróżnić po obecności czerwonych plam między oczami
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply