Phimenes flavopictus – Stylikówka żółtozdobka

Vespidae – Osowate
Głowa żółta z czarną plama potyliczna dochodzącą do podstawy czułków. Nadustek żółty u obu płci. Tułów czarnożółty, o układzie plam charakterystycznym dla gatunku – mimo że jest on dość zmienny (wyróżnia się 16 podgatunków różniących się detalami ubarwienia – u podgatunku blanchardi tułów jest całkowicie czarny). Odwłok czarny z żółtymi plamami i uderzająco długim stylikiem z dobrze widocznymi trzema parami żółtych plam – pierwsza i druga para plam jest ułożona wzdłużnie, trzecia para poprzecznie. Skrzydła jednolicie, żółtobrązowo przyciemnione.

Sri Lanka 12.09.2019 Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Południowa Azja – od Indii i Nepalu po Tajwan i Indonezję
  2. Biotop. Łąki, polany, murawy, skraje lasów, ogrody, tereny ruderalne, osiedla. Gniazduje w rozmaitych wnękach skalnych, w szczelinach na pniach drzew, ale też i w zakamarkach na ścianach i stropach budynków – gniazda konstruuje z gliniastego materiału
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 25-29 mm; samiec przeciętnie nieco mniejszy, od 20 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne, spadź. Dla larw samice łowią i paraliżują gąsienice motyli i larwy chrząszczy oraz rośliniarek
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych os z podrodziny Eumeninae, np. Pseumenes depressus – mimo to nietrudna do rozpoznania dzięki bardzo długiemu i unikalnie plamkowanemu stylikowi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov

avidal

Leave a Reply