Scolia sinensis – Smukwa chińska

Scoliidae – Smukwowate
Ciało czarne, łącznie z nogami i czułkami. Na tylnych krawędziach tergitów 2-7 poprzeczne przepaski z gęstych włosków o barwie od żółtopomarańczowej po ogniście czerwoną. Skrzydła silnie przyciemnione na całej powierzchni, niekiedy z granatowym połyskiem.

Chiny – Wuling Mountain 30.08.2019 Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 30.08.2019 Fot. Shan Gui

Chiny – Pekin (Beijing) 31.08.2020 Fot. Shan Gui

  1. Liczebność. Wykazywana z Chin, Rosji, Pakistanu, Japonii, Indii i Korei Południowej
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte stanowiska – w tym kwietne łąki i polany
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy pożerają sparaliżowane larwy chrząszczy z rodziny (Scarabaeidae). Samica dokopuje się do żerującej w glebie larwy, paraliżuje ją i składa na niej jajo
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

avidal

Leave a Reply