Tetragona ziegleri – Niżądlica bursztynowa

Apidae – Pszczołowate
Oczy zielonkawe, ciemno cętkowane. Tułów żółty z szarawym scutum. Scutellum jasnożółte. Odwłok jaskrawo żółty, stosunkowo smukły, w zarysie cylindryczny. Nogi żółte. Początkowe człony czułków żółte, kolejne z wierzchu przyciemnione, od spodu czerwonawe.

Kostaryka 04.02.2014 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa, Kolumbia, Ekwador, Peru
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, parki, sady; także osiedla. Gniazduje zwykle na drzewach, rzadziej na ścianach budynków
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem. Larwy są pasożytami gniazdowymi (kleptopasożytami) Calliopsis andreniformis (Andrenidae) – żywią się zapasami pyłku i nektaru zgromadzonymi przez samicę gatunku żywicielskiego
  7. Podobne. Inne żółte gatunki z rodzaju – w tym Tetragona mayarum
  8. Uwagi. Należy do plemienia Meliponini wyróżniającego się silnie zredukowanym lub całkowicie zanikłym żądłem. Skupia ono gatunki eusocjalne, które w razie zagrożenia bronią gniazda gryząc napastników silnymi żuwaczkami. U niektórych z nich wyodrębniła się nawet kasta wyspecjalizowanych w ochronie żołnierek, jak u mrówek
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply