Agriades dardanus

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy brunatny, samca szary z błękitnym nalotem w części nasadowej. Na każdym skrzydle relatwynie duża, ciemnobrunatna plama, często o sercowatym zarysie. Strzępina biała. Spód przednich skrzydeł z licznymi, dużymi czarnymi plamkami w jasnej obwódce; na spodzie tylnych skrzydeł pojawiają się rónież pomarańczowe plamki.

Bułgaria 07.07.2010 ♂ Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 07.07.2010 ♂ Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 07.07.2010 ♂ Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 07.07.2010 ♂ Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Lokalny i rzadki gatunek górski o zasięgu obejmującym Półwysep Bałkański, Turcję, oraz Kaukaz
  2. Biotop. Murawy subalpejskie
  3. Wymiary. Rs 22-28 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Monofagiczne gąsienice żerują wyłącznie na naradce naskalnej Androsace villosa
  7. Podobne. Nieco podobny jest Agriades pyrenaicus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury Heiner Ziegler
  9. A.dardanus na Lepiforum

Armenia 05.06.2010 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply