Axiocerses tjoane

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy pomarańczowy z brunatnymi plamkami i brunatnym obrzeżeniem przednich skrzydeł. Wierch skrzydeł samca ogniście czerwony z szerokim, ciemnobrunatnym obrzeżeniem przednich skrzydeł. Spód skrzydeł ciemniejszy u samca i z licznymi srebrzystymi plamkami u obu płci. Wierzchołki tylnych skrzydeł z długimi ogonkami z jasnymi plamkami apikalnymi.

Mozambik 27.05.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Środkowa i południowa Afryka – od Kenii o RPA
  2. Siedlisko. Rozmaite ukwiecone tereny otwarte oraz miejsca z roślinami żywicielskimi; chętnie zasiedla doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 24-34 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Mozambik. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na akacjach oraz na Peltophorum africanum i na gatunkach z rodzaju Brachystegia 
  7. Podobne. U Axioceris amanga srebrzyste plamki na spodzie skrzydeł maja odmienny kształt i jest ich znacznie mniej
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Lycaenidae - Świat


avidal

Leave a Reply