Battus philenor

Papilionidae – Paziowate
Wierzch skrzydeł czarny lub brązowy z niebieskim nalotem, który na tylnych skrzydłach jest bardzo intensywny. Wierzch skrzydeł samca metalicznie połyskujący, samicy matowy. Spód skrzydeł w znacznej mierze brązowy; na tylnym skrzydle pojedynczy rząd pomarańczowych plam.

Północna Karolina – Macon 06.08.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Lorton 26.06.2021 Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje USA (zwłaszcza południowe i wschodnie stany), Meksyk oraz południowe krańce Kanady i Amerykę Środkową; obserwowany również w Ameryce Południowej
  2. Biotop. Lasy, łąki, ogrody, parki
  3. Wymiary. Rs 70-130 mm. Gąsienica dorastają do 50 mm
  4. Okres lotu. Zależny od lokalizacji. Apogeum pojawu od połowy kwietnia do października; na południu zasięgu, w klimacie subtropikalnym lub tropikalnym aktywny cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne pobierane z wilgotnej gleby. Gąsienice żerują na kokornakach Aristolochia – zawarte w nich substancje toksyczne są magazynowane w ciele, dzięki czemu gąsienice a po przeobrażeniu także imagines są niesmaczne lub wręcz trujące
  7. Podobne. Kilka innych motyli, które stosują mimikrę, aby imitować niejadalne imagines Battus philenor. Wymienia się Limenitis arthemis, Papilio troilus, Papilio glaucus, Papilio polyxenes i Callosomia promethea
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply