Euchaetes egle

Erebidae
Przednie i tylne skrzydła jednolicie szare, pozbawione desenia, plamkowania i przebarwień. Wierzch tułowia obficie pokryty jasnymi i ciemnymi, szarymi łuskami. Odwłok jaskrawo żółty z ciemnymi plamkami na środku tergitów. Gąsienica silnie owłosiona, czarna z silnie odstającymi czarnymi i białymi szczoteczkami, oraz z ognostopomarańczowymi kępkami grzbietowymi. Głowa gąsienicy jest czarna.

Virginia – Fairfax 11.09.2020 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 11.09.2016 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Ameryka Północna – od południowowschodnich krańców Kanady, przez środkowe i wschodnie Stany Zjednocozne po Panamę. Zwykle pospolity; gąsienice obserwowane znacznie częściej od imagines
  2. Biotop. Łąki, polany, ogrody, pobrzeża wód, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 32-43 mm. Larwa dorasta do 35 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – październik. Jedno lub dwa pokolenia w sezonie (w południowej części zasięgu)
  5. Lokalizacja. Kanada, USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na toinach i trojeściach, zwykle gromadnie
  7. Podobne. Imago można odróżnić od innych szaroskrzydłych motyli po ubarwieniu odwłoka. Gąsienice charakterystyczne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Witold Kamocki Judy Gallagher

Kanada – Quebec 20.09.1992 Fot. Witold Kamocki

Virginia – Bristow 19.07.2020 Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply