Eumorpha achemon – Jastrzębczak achemon

Sphingidae – Zawisakowate
Przednie skrzydło z wierzchu brązowe z prostokątną, brunatnoczarną plamą w polu środkowym – plama ta dochodzi do tylnej krawędzi skrzydła. Tylne skrzydło łososiowo-różowe z brązowym obrzeżeniem. Tułów szary z parą trójkątnych, brunatnoczarnych plam na bokach. Gąsienica gęsto, czarno kropkowana, zielona, brązowa bądź czerwonobrązowa, z rzędami ukośnych, białych lub bladożółtych plam na bokach oraz z pojedynczym, fałszywym okiem w tylnej części ciała – oko to jest na ogół żółte z czarnym wypełnieniem. U młodszych stadiów (do L4 włącznie) obecny długi, ciemnoczerwony kolec analny.

Arizona – Santa Cruz 09.07.2022 Fot. James Bailey

Kalifornia – Orange – Lipiec 2017 Fot. James Bailey

Kalifornia – Orange – Lipiec 2017 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Ameryka Północna – od południowej Kanady po Meksyk
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, polany, winnice, tereny miejskie i ruderalne
  3. Wymiary. Rs 87-97 mm. Najmniejszy reprezentant rodzaju w Ameryce Północnej
  4. Okres lotu. Maj – listopad, a w regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na winoroślach, rzadziej na melonowcach i jatrofach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o nearktycznym zasięgu najłatwiej odróżnić po ubarwieniu tylnych skrzydeł, które nie są różowe lub ich różowe zabarwienie jest mniej rozległe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Arizona – Santa Cruz 04.09.2021 Fot. James Bailey


avidal

Leave a Reply