Eumorpha labruscae – Jastrzębczak żararakowaty

Sphingidae – Zawisakowate
Przednie skrzydło intensywnie zielone, przy czym trapezowate, silnie przewężone przy tylnej krawędzi skrzydła pole środkowe jest nieco ciemniejsze od reszty skrzydła. Tylne skrzydło o bladozielonym tle wypełnionym przepięknym deseniem utworzonym z niebieskich, czarnych i czerwonych smug. Odwłok zielony z drobnymi, kontrastowo białymi plamkami na bokach.  Gąsienica jasnobrązowa z wyraźnie zgrubiałymi przednimi segmentami i rzędem zielonobiałych plam bocznych. W tylnej części ciała obecny długi i cienki kolec analny, który ulega redukcji po ostatnim linieniu – stadium L5 jest go pozbawione. Uznaje się, że gąsienica naśladuje wyglądem żararaki z rodzaju Bothrops.

Meksyk 04.12.2014 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 05.10.2014 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 12.10.2016 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 12.10.2016 Fot. Cheryl Harleston López Espino

  1. Zasięg. Obie Ameryki – od południowych stanów USA po Argentynę. Sporadycznie zalatuje dalej na północ – jest doskonałym lotnikiem
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, tereny miejskie i ruderalne
  3. Wymiary. Rs 104-126 mm
  4. Okres lotu. Cały rok, apogeum pojawu od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie nocą na winoroślach, cissusach, ludwigiach, magnoliach i sadźcach, a zapewne na innych jeszcze roślinach
  7. Podobne. Niektóre zawisaki również mają zielone przednie skrzydła, lecz ich tylne skrzydła znacznie różnią się ubarwieniem
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 15.09.2014 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 15.09.2014 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 15.09.2014 Fot. Cheryl Harleston López Espino


avidal

Leave a Reply