Hipparchia fagi – Skalnik fagi

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła brązowe z szerokimi żółtawymi (u samicy) bądź białymi przepaskami (u samca) i dwoma ciemnymi oczkami na żółtym tle – bądź tylko jednym oczkiem.

Chorwacja 27.07.2009 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Poza Wielka Brytanią i Półwyspem Skandynawskim wykazywany z większości krajów Europy – lecz nie z Polski. Na południu Europy pospolity i liczny
  2. Biotop. Trawiaste polany i prześwietlenia leśne. Imagines chętnie siadaja na pniach drzew
  3. Wymiary. Rs 65-76 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Spadź – unika odwiedzania kwiatów. Gąsienice żerują nocą na trawach
  7. Podobne. W Polsce występuje bliźniaczo podobny, lecz wyraźnie mniejszy Hipparchia hermione. Bardzo podobny jest także znany z Bałkanów skalnik lewantyński Hipparchia syriaca. Latający w górach Brintesia circe ma ciemniejszą, bardziej kontrastową wierzchnią stronę skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. H.fagi na Lepiforum

Chorwacja 25.07.2009 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply