Pyrgus cinarae – Powszelatek cinare

Hesperiidae – Powszelatkowate
Skrzydła brązowe z relatywnie dużymi, białymi, prostokątnymi plamami.

Bułgaria 04.07.2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 04.07.2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 06.07.2010 ♂ Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Europejski zasięg obejmuje Bałkany, Ukrainę, Armenię, Rosję oraz reliktową populację w Hiszpanii (podgatunek chlorinda)
  2. Biotop. Suche i ukwiecone tereny trawiaste, chętnie o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 29-32 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pięciornikach; konkretne gatunki żywicielskie pozostają nieustalone
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju które są jednak przeciętnie mniejsze, a białe prostokąty na wierzchniej stronie ich skrzydeł nie są tak okazałe
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. P.cinarae na Lepiforum

avidal

Leave a Reply