Tinolius eburneigutta

Erebidae
Tułów ochrowy lub karminowy z trzema parami czarnych plamek. Na odwłoku obecne kępki z wzniesionych, czerwonych łusek. Przednie skrzydła rudobrunatne z 6-oma białymi plamami na każdym z nich; krawędź kostalna przedniego skrzydła rudo-czerwona lub różowo-czerwona. Gąsienica czarna lub czerwono-brunatna z żółtymi planami i uderzająco długimi wyrostkami grzbietowymi.

Sri Lanka 16.01.2022 Fot. Roman Prokhorov

Sri Lanka 16.01.2022 Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Południowa Azja – od Indii po Indonezję
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, ogrody, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. ?
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na tunbergiach
  7. Podobne. Tinolius hypsana (skrzydła, tułów i odwłok są żółte, pozbawione czerwonego i ochrowego odcienia)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov

Erebidae - Świat


avidal

Leave a Reply