Uranophora walkeri

Erebidae
Wierzch głowy i tułowia pokryte jaskrawo pomarańczowymi lub żółtymi łuskami. Przednie skrzydła intensywnie pomarańczowe lub żółte z naprzemiennie czarnymi i białymi paskami na wierzchołkach. Tylne skrzydła podobnie ubarwione, lecz zamiast pasków wierzchołkowych obecna jednolicie brunatna bądź czarna, rozległa plama.

Kostaryka 15.02.2018 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Występuje od Meksyku po Brazylię i Peru
  2. Biotop. Lasy deszczowe, zarośla, ogrody, rozmaite tereny otwarte
  3. Wymiary. Rs około 25-30 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Bardzo łatwo pomylić ją z Mapeta xanthomelas (odmienny przebieg czarnych pasków na wierzchołkach skrzydeł)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal