Xylophanes falco – Sokolak okularowy

Sphingidae – Zawisakowate
Przednie skrzydło beżowokremowe (sporadycznie z oliwkowym odcieniem), rozdzielone rozmytą, brunatną smugą dochodzącą aż do wierzchołka skrzydła na dwie części – bardziej intensywnie zabarwione i ciemniejsze pole zewnętrzne wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła oraz zauważalnie bledsze pole wewnętrzne. Wierzchołek przedniego skrzydła o relatywnie ostrym profilu. Gąsienica czarna z dużym, czarnym, jasno obwiedzionym fałszywym okiem z niebieską źrenicą oraz z rzędem sześciu białych kropek na bokach ciała. Tylna część ciała gąsienicy wyposażona w czarny lub granatowoczarny, łukowaty wygięty ku tyłowi kolec. Głowa gąsienicy czarna, trudno dostrzegalna zza zgrubiałych przednich segmentów.

Arizona – Cochise 22.08.2017 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa, południowozachodnie stany USA (Texas, Arizona)
  2. Biotop. Zasiedla głównie zbocza i wzniesienia z rośliną żywicielską. Zalatuje do ogrodów i parków
  3. Wymiary. Rs 70-80 mm
  4. Okres lotu. Cały rok, apogeum pojawu od czerwca do października
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie nocą na Bouvardia glaberrima
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Xylophanes monzoni i Xylophanes eumedon. Różnią się one detalami ubarwienia skrzydeł oraz ich kształtem (wierzchołki słabiej zaostrzone)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Texas – Fort Davis 22.10.2022 Fot. James Bailey

Texas – Fort Davis 22.10.2022 Fot. James Bailey


avidal

Leave a Reply