Zygaena oxytropis – Kraśnik tyrreński

Zygaenidae – Kraśnikowate
Przednie skrzydła czarne z mniej lub bardziej intensywnym (częściej) niebieskim połyskiem. Na przednim skrzydle trzy pary czerwonych plam, przy czym plamy pary nasadowej i pary przedwierzchołkowej zwykle stykają się ze sobą – plamy pary środkowej łączą się ze sobą nieco rzadziej. Sporadycznie plamy pierwszej i drugie pary łączą się ze sobą wzdłuż krawędzi kostalnej skrzydła; jeszcze rzadziej wszystkie plamy na skrzydle są połączone. Czerwone plamy na skrzydłach są częściowo czarno obwiedzione – obwódka ta jest stosunkowo wąska. Tylne skrzydła czerwone z czarnym obrzeżeniem. Czułki o silnie zgrubiałych wierzchołkach. Gąsienica czarna z żółtymi plamkami na bokach ciała.

Włochy – Maj 2022 Fot. Benjamin Fabian

  1. Zasięg. Włochy łącznie z Sycylią
  2. Biotop. Łąki, murawy, zbocza górskie
  3. Wymiary. Rs około 30 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na sparcetach i komonicach
  7. Podobne. Przede wszystkim znany z Półwyspu Apenińskiego i Półwyspu Iberyjskiego Zygaena rhadamanthus, u którego niebieski odcień na przednich skrzydłach jest na ogół mniej intensywny, a czarne obwódki czerwonych plam są szersze i wyraźniej zaznaczone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Andrzej Hańca
  9. Z.oxytropis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply