Aphis pomi – Mszyca jabłoniowa

Aphidina – Mszyce
Ciało formy bezskrzydłej kuliste, zielone lub żółte. Syfony intensywnie czarne. Forma uskrzydlona zielona z czarną głową i z czarnym wierzchem tułowia; skrzydła przezroczyste, bez plam. Golenie niemal całkowicie żółte. Uda w mniejszym bądź większym stopniu przyciemnione, zwłaszcza w części wierzchołkowej.

Łódź – Widzew 25.06.2021 Forma bezskrzydła

Łódź – Widzew 25.06.2021

Łódź – Widzew 27.06.2021

Łódź – Widzew 25.06.2021 Forma uskrzydlona

  1. Status. Pospolita i miejscami bardzo liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Sady, ogrody, pojedynczo rosnące jabłonie – także polany i skraje lasów, na których zasiedla jarząby lub głogi
  3. Wymiary. Długość ciała formy nieuskrzydlonej 1.2-2.2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – wrzesień/październik. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki z łodyg i liści jabłoni, rzadziej głogów, jarząbów i grusz
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobna Aphis spiraecola – nie wiem, czy ten inwazyjny gatunek występuje w Polsce (różnice morfologiczne to m.in. długość kłujki). Inne mszyce żerujące na jabłoniach różnią się zauważalnymi detalami ubarwienia ciała
  8. Uwagi. Mszyce te są regularnie i chętnie dojone i chronione przez mrówki z rodzaju Lasius
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. Więcej o gatunku

Łódź – Widzew 25.06.2021 Głównym wrogiem naturalnym jest larwa Aphidoletes aphidimyza

Łódź – Widzew 27.06.2021 Hurtnica Lasius sp. dogląda swojej trzódki

Łódź – Widzew 27.06.2021 Agregacja na gałązce jabłoni


avidal

Leave a Reply