Glyphina betulae – Bezrurka brzozowa

Aphidina – Mszyce
Ciało formy bezskrzydłej jest zielone, ciemnozielone lub czarnozielone (u partenogentycznych, żyworodnych samic) z czterema białymi plamkami na odwłoku. Syfony bardzo krótkie, stożkowate, trudno dostrzegalne. Forma uskrzydlona ciemnozielona z czarnozieloną głową; skrzydła mlecznobiałe z kontrastowymi, brunatnymi żyłkami.

Warszawa 17.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolita i miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Parki, ogrody, skraje lasów, zagajniki brzozowe, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała formy nieuskrzydlonej 1.2-2 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; forma uskrzydlona
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Żeruje na pędach i liściach brzóz
  7. Podobne. Bliźniaczo podobna, również żerująca na brzozach Glyphina pseudoschrankiana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply