Aradus obtectus – Korowiec gładkoskrzydły

Aradidae – Korowcowate
Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone. Nadustek wydłużony. Boki przedplecza wyraźnie jaśniejsze od środkowej części przedplecza; boczne krawędzie przedplecza ząbkowane. Pokrywy najszersze w części nasadowej. Czułki 4-członowe. Człon 2 zwykle wąsko rozjaśniony w części apikalnej, 2-2,5 razy dłuższy od członu 3. Człon 3 dwubarwny, ciemny w części nasadowej, biały, lub białożółty w części apikalnej.

A.obtectus

Łuków 06.05.2017 Fot. Ricosz

A. obtectus

Puszcza Białowieska Rok 2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, znany z niewielu stanowisk z Beskidów, Puszczy Białowieskiej i Roztocza
  2. Biotop. Gatunek podkorowy związany z drzewami iglastymi
  3. Wymiary. Długość ciała 6.6-8.6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują zarówno imagines, jak i larwy
  5. Lokalizacja. Puszcza Białowieska, lubelskie. Na Wyżynie Łódzkiej nie odnaleziony
  6. Pokarm. Mycetofagiczny
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różniące się min. barwą i proporcjami czułków, czy kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda Ricosz
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie
A.obtectus nymph

Puszcza Białowieska Rok 2010 Nimfa Fot. Grzegorz Hebda


avidal

Leave a Reply