Ischnodemus sabuleti

Blissidae
Wydłużony, spłaszczony pluskwiak o dwubarwnym przedpleczu – w większości czarnym, lecz przy krawędzi apikalnej brązowym. Spotykane są formy o zredukowanych skrzydłach, oraz formy o normalnie rozwiniętych, w pełni wykształconych skrzydłach; a także formy pośrednie.

Łuków 30.05.2017 Fot. Ricosz

Łuków 27.05.2016 Fot. Ricosz

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021

  1. Status. Dawniej rzadki, obecnie wykazuje ekspansywność i jest coraz częściej obserwowany; miejscami bardzo liczny
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, polany, tereny ruderalne, ogrody; brzegi zbiorników wodnych; chętnie przesiaduje na roślinności nadwodnej, często gromadnie
  3. Wymiary. Samica 4.5-6 mm. Samiec 4-5 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni. Zimuje imago, lub nimfa
  5. Lokalizacja. Lubelskie, łódzkie
  6. Pokarm. Soki traw
  7. Podobne. Bardzo rzadki Ischnodemus quadratus (wykazany jedynie z Beskidu Wschodniego). Podobne są tez znacznie rzadsze gatunki z rodzaju Dimorphopterus (odmienny kształt przedplecza, skrzydła formy brachypterycznej ewidentnie krótsze)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. Rozmieszczenie

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021

Las żeromiński 17.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021

Widzew 13.09.2014 Forma długoskrzydła

Łódź – Widzew 13.09.2014 Forma długoskrzydła

Widzew 13.09.2014

Łódź – Widzew 13.09.2014

Widzew 13.09.2014

Łódź – Widzew 13.09.2014

Widzew 13.09.2014

Łódź – Widzew 13.09.2014


avidal

Leave a Reply