Cercopis vulnerata – Krasanka natrawka

Cercopidae – Krasankowate
Smoliście czarne pokrywy zdobione czerwonymi plamami, z których ostatnia para tworzy silnie wygiętą, równoległą do tylnej krawędzi pokryw przepaskę zewnętrzną.

Sine Wiry 25.05.2013

Sine Wiry 25.05.2013

Sine Wiry 25.05.2013

Sine Wiry 25.05.2013

Sine Wiry 25.05.2013

Sine Wiry 25.05.2013

Sine Wiry 25.05.2013

Sine Wiry 25.05.2013

  1. Liczebność. W zasięgu występowania bywa bardzo liczna
  2. Biotop. Nasłonecznione, ciepłe skraje lasów, polany, przydroża, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, lubuskie. Jest to gatunek pospolicie występujący na południu, w górach i na pogórzu, oraz na zachodzie kraju, a wyraźnie rzadziej na północy. Na Wyżynie Łódzkiej nieobecny
  6. Pokarm. Soki roślinne. Larwy żerują pod ziemią, na korzeniach, chronione przez piankowatą osłonkę
  7. Podobne. U Cercopis sanguinolenta przepaska zewnętrzna jest prosta
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal

Chociszewo 14.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

2 thoughts on “Cercopis vulnerata – Krasanka natrawka

Leave a Reply to avidal Cancel reply