Agallia consobrina – Chechlica kleksówka

Cicadellidae – Skoczkowate
Na ciemieniu dwie ciemne plamki dochodzące do przedniego brzegu przedplecza. Deseń na przedpleczu charakterystyczny dla gatunku – przedni brzeg przyciemniony z parą owalnych, ciemnych plam, trójkątne plamy stykające się z tylnym brzegiem daleko oddalone od bocznych krawędzi przedplecza, podłużna smuga centralna wyraźnie zaznaczona. Użyłkowanie pokryw skrzydłowych w przedniej części jasne, w tylnej ciemne; w połowie długości skrzydła uderzająco silnie i szeroko przyciemniona część żyłek tworzy nieregularną plamę.

ag.consobrina

Łódź – BRUS 29.06.2018

Łódź – Widzew 31.03.2021

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Rozmaite tereny trawiaste
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z rozmaitych traw
  7. Podobne. W Polsce występuje jeszcze jeden gatunek z rodzaju – chechlica kusokrywiec Agallia brachyptera o silnie zredukowanych skrzydłach, sięgających ledwie nasady odwłoka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal
  9. A.consobrina w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Niemcy 11.07.2009 Larwa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply