Aphrodes makarovi – Ostrogłów Makarowa

Cicadellidae – Skoczkowate
Ubarwienie zwykle brązowe. Czoło, czy też bardziej prawidłowo przestrzeń między oczami (ciemię – vertex) wyraźnie wyciągnięte do przodu, zaokrąglone, lecz wierzchołkowo ostro zakończone. Na przedpleczu na ogół poprzeczna, jaśniejsza od tła smuga o nieostrych krawędziach

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Ldzań 23.06.2012

Ldzań 23.06.2012

Ldzań 23.06.2012

Ldzań 23.06.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, polany, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne, wysysa min. pokrzywy, osty, koniczyny
  7. Podobne. U Aphrodes bicinctus użyłkowanie jest jaśniejsze. Gatunki z rodzaju Planaphrodes różnią się przede wszystkim budową spodniej części głowy (dotyczy samic)
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z Ldzania Krzysztof Musik i Tomasz Klejdysz
  9. A.makarovi w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
A makarovi

Okuninka 16.07.2018

Aph. makarovi

Okuninka 16.07.2018


avidal

Leave a Reply