Athysanus quadrum

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa szeroka i relatywnie krótka z kasztanowo-brązowym pasem na ciemieniu (vertex). Twarz poprzecznie prążkowana. Przedplecze żółto-brązowe, lśniące. Pokrywy z rozległymi brązowawymi plamami i białymi przebarwieniami; użyłkowanie zewnętrznej części pokryw białe. Pokrywy nie zakrywają wierzchołka odwłoka. Tergity 4-8 przyciemnione; u formy jasnej ciemne są tylko tergity 6-7.

Niemcy 13.08.2010 Fot. gernotkunz

Niemcy 13.08.2010 Fot. gernotkunz

Niemcy 14.08.2012 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Najchętniej pobrzeża wód i podmokłe łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Soki roślinne – larwy żerują m.in. na tojeści
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Niemcy 21.06.2010 Larwa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply