Doratura spp.

Cicadellidae – Skoczkowate
Niewielkie piewiki o zwartej budowie ciała, najczęściej jasnobrązowo, lub szarobiało ubarwione. Skrzydła często wyraźnie skrócone, u niektórych gatunków z mniej lub bardziej wyraźnym zielonym zabarwieniem. W Polsce co najmniej 7 gatunków, na ogół nierozróżnialnych na fotografiach terenowych.

Doratura

Słowiński Park Narodowy 30.07.2019

Doratura

Słowiński Park Narodowy 30.07.2019

  1. Liczebność. Przynajmniej niektóre gatunki pospolite (Doratura stylata), inne rzadkie (Doratura concors)
  2. Biotop. Biotopy z trawami lub turzycami, w tym wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 3-5 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Soki wysysane z traw i turzyc
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z plemienia Chiasmini
  8. Uwagi. Identyfikacja Krzysztof Musik
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. Gatunki wykazane z Polski

avidal

Leave a Reply