Erzaleus metrius

Cicadellidae – Skoczkowate
Ubarwienie ciała białawożółte, lub zielonkawożółte. Ciemię, przedplecze i scutellum bez wyraźnego desenia. Skrzydła przezroczyste z żółtym użyłkowaniem.

Ps.cephalotes

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

P.cephalotes

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany, znany z kilku ledwie stanowisk
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, łąki zalewowe, bagna, torfowiska; także tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała – brak danych
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Rozproszone stanowiska w różnych częściach kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne; rośliną żywicielską jest mozga trzcinowata
  7. Podobne. Preferujący suche biotopy Psammotettix cephalotes
  8. Uwagi. Identyfikacja Tomasz Klejdysz i Krzysztof Musik
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. E.metrius w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply