Evacanthus interruptus – Krzeszyk żółtoczarny

Cicadellidae – Skoczkowate
Czarnożółty deseń ciała bardzo charakterystyczny, choć zmienne; np. zdarzają się osobniki z całkowicie żółtymi pokrywami skrzydłowymi. Pokrywy u samicy skrócone, wyraźnie krótsze od odwłoka, u samca tylko trochę krótsze od odwłoka.

Sine Wiry 29.07.2020 ♀

Sine Wiry 29.07.2020 ♀

Zawoja 24.08.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Zawoja 24.08.2013 ♂Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, łąki, torfowiska, zarośla, tereny ruderalne, murawy kserotermiczne, zieleń miejska i inne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Beskidy, Bieszczady
  6. Pokarm. Soki roślinne. Polifagiczne larwy żerują na roślinach z rodziny złożonych (astrowatych)
  7. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Gierlasiński avidal
  8. E.interruptus w bazie BioMap
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply