Iassus scutellaris – Skoczek wiązowiec

Cicadellidae – Skoczkowate
Ciało stosunkowo krępe. Szeroka głowa , równie szeroka jak przedplecze. Vertex (ciemię), pronotum (przedplecze) i scutellum (tarczka) są całkowicie zielone, zielone z ciemnym plamkowaniem, bądź brązowe (zwłaszcza u starszych osobników); scutellum z parą czarnych, trójkątnych plamek w kątach przedniobocznych. Boczne krawędzie przedplecza mniej więcej tak długie jak średnica oka. Pokrywy zielone, okazjonalnie jasnobrązowe. Tylne uda z trzema ostrogami w części wierzchołkowej – cecha diagnostyczna rodzaju.

I.scutellatus

Łódź – BRUS 29.06.2019

I.scutellatus

Łódź – BRUS 29.06.2019

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Wszędzie tam, gdzie roślina żywicielska (wiąz)
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają liście wiązów
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Iassus lanio, którego różni ubarwienie przedplecza; w przedniobocznych kątach scutellum brak ciemnych, trójkątnych plamek. Gatunek ten zasiedla dęby. Gatunki z rodzaju Batracomorphus (zwykle całkowicie zielone ciemię, przedplecze i scutellum) pozbawione są ostróg na tylnych udach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply