Iassus scutellaris – Skoczek wiązowiec

Cicadellidae – Skoczkowate
Ciało stosunkowo krępe. Szeroka głowa , równie szeroka jak przedplecze. Vertex ( ciemię ), pronotum ( przedplecze ) i scutellum ( tarczka ) są całkowicie zielone, zielone z ciemnym plamkowaniem, bądź brązowe ( zwłaszcza u starszych osobników ); scutellum z parą czarnych, trójkątnych plamek w kątach przedniobocznych. Boczne krawędzie przedplecza mniej więcej tak długie jak średnica oka. Pokrywy zielone, okazjonalnie jasnobrązowe. Tylne uda z trzema ostrogami w części wierzchołkowej – cecha diagnostyczna rodzaju.

I.scutellatus

Łódź – BRUS 29.06.2019

I.scutellatus

Łódź – BRUS 29.06.2019

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie roślina żywicielska ( wiąz )
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają liście wiązów
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzajuIassus lanio, którego różni ubarwienie przedplecza; w przedniobocznych kątach scutellum brak ciemnych, trójkątnych plamek. Gatunek ten zasiedla dęby. Gatunki z rodzaju Batracomorphus ( zwykle całkowicie zielone ciemię, przedplecze i scutellum ) pozbawione są ostróg na tylnych udach
  8. Więcej o gatunku

Leave a Reply