Neoaliturus fenestratus – Myzik okienkowiec

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa, przedplecze i scutellum jednolicie czarne, czarnoniebieskie lub brązowe z żółtym plamkowaniem. Skrzydła podobnie ubarwione z licznymi jasnymi plamkami, które u bardzo ciemnych osobników zanikają – poza zawsze obecnymi, półprzeźroczystymi plamkami przy zewnętrznym brzegu skrzydła (stąd polska nazwa gatunkowa). Nogi żółte.

Austria 21.06.2021 Fot. gernotkunz

Austria 05.09.2020 Fot. gernotkunz

Austria 07.09.2020 Fot. gernotkunz

Łuków 01.08.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany. Miejscami liczny
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne ciepłe, suche tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – lubelskie
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na roślinach tworzących rozety. Wymienia się złocienie, krokosze i brodawniki
  7. Podobne. Plamkowanie skrzydeł jest stosunkowo charakterystyczne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Ricosz

avidal

Leave a Reply