Stroggylocephalus livens

Cicadellidae – Skoczkowate
Głowa szeroka, stosunkowo jednolicie ubarwiona (brak wyraźnego cętkowania), z wąską, czarną linią przy przedniej krawędzie ciemienia (vertex). Przedplecze i scutellum brązowe. Skrzydła z mozaiką czarnych, białych i żółtobrązowych plamek. Tylne golenie z długimi, sztywnymi szczecinami.

Nisko 04.05.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 04.05.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 04.05.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – zapewne miejscami liczny
  2. Biotop. Torfowiska, brzegi zbiorników wodnych z bogata roślinnością szuwarową, podmokłe łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Soki roślinne – imagines i larwy żerują na turzycach, wełniankach i przygiełkach
  7. Podobne. U Stroggylocephalus agrestis brak ciemnej linii na ciemieniu, które jest wyraźnie cętkowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot

avidal

Leave a Reply