Syromastus rhombeus – Straszyk łąkowy

Coreidae – Wtykowate
Ubarwienie ciała brązowe. Boczne krawędzie przedplecza jasno obwiedzione. Connexivum uderzająco szerokie. Ostatni człon czułków zgrubiały, ciemniejszy od pozostałych członów.

Widzew 04.09.2014

Łódź – Widzew 04.09.2014

Widzew 23.03.2012

Łódź – Widzew 23.03.2012

Widzew 23.03.2012

Łódź – Widzew 23.03.2012

Młynek 14.05.2013

Łódź – Młynek 14.05.2013

  1. Status Pospolity i zwykle liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i psammofilne oraz inne ciepłe, suche stanowiska – w tym przydroża przytorza i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Niemcy Polska – łódzkie, dolnośląskie
  6. Pokarm. Soki roślinne, głownie roślin z rodziny goździkowatych (piaskowiec macierzankowy, rogownica, goździk, lepnica), a rzadziej żeruje na szczawiu, poziomce, malinie, koniczynach, wilczomleczach i przytuliach
  7. Podobne. Przy odrobinie opatrzenia nie do pomylenia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba avidal
  9. Rozmieszczenie

Niemcy – Brühl 25.04.2021 Fot. Marek R.Swadzba

Wyry 18.08.2019 Larwa Fot. Marek R.Swadzba

Wyry 18.08.2019 Fot. Marek R.Swadzba

Widzew 04.09.2014 W towarzystwie Coccinula quatuordecimpustulata

Łódź – Widzew 04.09.2014 W towarzystwie Coccinula quatuordecimpustulata

Widzew 23.03.2012

Łódź – Widzew 23.03.2012

Młynek 14.05.2013

Łódź – Młynek 14.05.2013

Młynek 14.05.2013

Łódź – Młynek 14.05.2013

Młynek 14.05.2013

Łódź – Młynek 14.05.2013


avidal

2 thoughts on “Syromastus rhombeus – Straszyk łąkowy

Leave a Reply