Delphax crassicornis – Szydlak trzcinowiec

Delphacidae – Szydlakowate
Niewielki szydlak o przezroczystych przednich skrzydłach ze zmiennym, często silnie kontrastowym, czarnym lub brunatnym deseniem. Występuje w formie krótko- i długoskrzydłej; skrócone skrzydła formy brachypterycznej o mniej wyrazistym, ciemnym deseniu, niż ma to miejsce u formy makropterycznej. Przedplecze jasne, o barwie kości słoniowej, z mniej lub bardziej szerokim czarnym obrzeżeniem. Czułki bardzo charakterystycznie zgrubiałe; ich człon nasadowy jest dłuższy od członu drugiego.

Niemcy – Lipiec 2021 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Wilgotne łąki, brzegi zbiorników wodnych, trzcinowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Wysysa trzciny, na których rozwijają się też larwy
  7. Podobne. Bardzo podobny Delphax pulchellus, o zwykle mniej kontrastowym deseniu na przednich skrzydłach – przynajmniej u formy długoskrzydłej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

avidal

Leave a Reply