Delphax pulchellus – Szydlak jasnoskrzydły

Delphacidae – Szydlakowate
Niewielki szydlak o przezroczystych przednich skrzydłach ze zmiennym,  kontrastowym, czarnym deseniem. Występuje w formie krótko- i długoskrzydłej, przy czym częściej znajduje się pierwszą z nich. Przedplecze jasne, o barwie kości słoniowej, z mniej lub bardziej szerokim czarnym obrzeżeniem. Czułki bardzo charakterystycznie zgrubiałe; ich człon nasadowy jest dłuższy od członu drugiego.

Romanów 08.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 08.08.2015 Forma makropteryczna Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 08.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 08.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne łąki, brzegi zbiorników wodnych, trzcinowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Wysysa trzciny, na których rozwijają się też nimfy
  7. Podobne. Bardzo podobny Delphax crassicornis, o zwykle bardziej kontrastowym deseniu na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Szydlaka do światła zwabił Jacek Kalisiak
  9. D.pulchellus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply