Geocoris grylloides – Wyłupień świerszczowaty

Geocoridae – Wyłupieniowate*
Ciało zwarte, krępe, czarne. Głowa czarna. Oczy duże, brązowe, osadzone na bokach głowy. Tylna krawędź przedplecza i boczne krawędzie półpokryw żółto obwiedzione.

Geocoris

Dolina Czarnej Pilczyckiej 29.07.2017

Geocoris.

Dolina Czarnej Pilczyckiej 29.07.2017

Geocoris

Rezerwat Krzyżanowice 12.08.2018 Ze schwytaną błonkówką

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Nasłonecznione, pokryte skąpą roślinnością tereny otwarte np. murawy kserotermiczne, brzegi zbiorników wodnych, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce; chętnie roztocze
  7. Podobne. U Geocoris ater brak wyraźnego, żółtego obwiedzenia przedplecza i pokryw. UGeocoris dispar brak żółtego podkreślenia podstawy przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply