Heterogaster urticae – Sienik pokrzywnik

Heterogastridae – Sienikowate*
Ciało owalne. Głowa i przedplecze pokryte odstającymi włoskami. Przedplecze czarne; przy tylnej krawędzi z mniej lub bardziej rozwiniętym rozjaśnieniem po środku. Connexivum kontrastowe, czarnobiałe. Golenie żółte z trzema czarnymi obrączkami.

H.urticae

Łódź – Widzew 02.06.2019

Bielsko-Biała 29.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 29.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Niezbyt często obserwowany, choć nie zalicza się do gatunków rzadkich
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, ziołorośla, tereny podmokłe, tereny ruderalne. Warunkiem występowania jest obecność rośliny żywicielskiej, na której chętnie tworzy skupiska liczące do kilkunastu osobników
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do końca października. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Pogórze Śląskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z pokrzyw
  7. Podobne. Z Polski wykazano jeszcze dwa gatunki z rodzaju – Heterogaster artemisiae i Heterogaster cathariae, u których głowa i przedplecze są wyraźnie słabiej owłosione, przedplecze jest zwykle czarne w przedniej i jednolicie brązowe, lub brązowożółte w tylnej części. Inaczej ubarwione są również golenie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Gierlasiński avidal
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply