Alloeotomus gothicus – Tytel cętkowany

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, pomarańczowobrązowe, lub żółtawoszare. Ciemię relatywnie szerokie – u samicy dwukrotnie szersze od średnicy oka, u samca 1.5 razy tak szerokie jak średnica oka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Tylna krawędź przedplecza jasno obwiedziona. Scutellum z jasnymi plamkami we wszystkich trzech kątach. Na pokrywach często różowe plamki. Zakrywka (membrana) ciemno cętkowana – cecha diagnostyczna rodzaju. 2 człon tylnej stopy wyraźnie krótszy od członu trzeciego (wierzchołkowego).

Słowiński Park Narodowy 15.08.2020

Słowiński Park Narodowy 15.08.2020

Słowiński Park Narodowy 15.08.2020

  1. Status. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy sosnowe, porośnięte sosnami wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 5.1-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Słowiński Park Narodowy
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają mszyce żerujące na sosnach, oraz jaja owadów – a także młode szyszki sosnowe
  7. Podobne. U rzadszego Alloeotomus germanicus 2 i 3 człon tylnej stopy są podobnej długości, a ciemię jest węższe – u samicy osiąga półtorej szerokości średnicy oka, u samca jest mniej więcej tak szerokie, jak średnica oka (wskazany widok od góry)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie

Tylna stopa – na czerwono zaznaczyłem drugi człon, na niebiesko trzeci


avidal

Leave a Reply