Alloeotomus germanicus – Tytel szyszkownik

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, pomarańczowobrązowe, lub żółtawoszare. Ciemię relatywnie wąskie – u samicy 1.5 razy szersze od średnicy oka, u samca mniej więcej tak szerokie jak średnica oka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Tylna krawędź przedplecza jasno obwiedziona. Scutellum z jasnymi plamkami we wszystkich trzech kątach. Na pokrywach często różowe plamki. Zakrywka (membrana) ciemno cętkowana – cecha diagnostyczna rodzaju. Człony 2 i 3 tylnej stopy są podobnej długości.

Austria 31.08.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany, miejscami liczny
  2. Biotop. Lasy sosnowe, porośnięte sosnami wydmy nadmorskie i śródlądowe
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze, ale liczniejszy na południu i w pasie wydm nadmorskich
  6. Pokarm. Soki roślinne – żeruje na drzewach iglastych
  7. Podobne. U rzadszego Alloeotomus gothicus drugi człon tylnej stopy jest wyraźnie krótszy od członu trzeciego (wierzchołkowego), a ciemię jest szersze – u samicy dwukrotnie szersze od średnicy oka, u samca 1.5 razy tak szerokie jak średnica oka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply