Apolygus spinolae – Zielonek pokrzywowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, zielone, tylko zakrywka ciemna. Wierzchołek klinika (cuneusa) czarny. Na goleniach czarne szczecinki.

Moszczenica 23.08.2014

Moszczenica 23.08.2014

Moszczenica 23.08.2014

Moszczenica 23.08.2014

Moszczenica 18.06.2015

Moszczenica 18.06.2015

Płock 09.08.2015

Płock 09.08.2015

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, łąki, ugory
  3. Wymiary. Samica 5.5 – 6 mm. Samiec 5.3 – 5.8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne. Nimfy spotykane na pokrzywach, miętach, jeżynach, ostach…
  7. Podobne. Apolygus lucorum nie ma zaczernionych wierzchołków na klinikach (cuneusach). Gatunki z rodzajów Lygocoris można odróżnić po braku czarnych szczecinek na goleniach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply