Campylomma verbasci – Otocik dziewannowy

Miridae – Tasznikowate
Głowa żółta z dużymi, czerwonawymi oczami osadzonymi na bokach. Przednia część przedplecza na ogół odmiennie ubarwiona od reszty. Scutellum często żółte lub pomarańczowe, o żywszym odcieniu, niż przedplecze i pokrywy. Uda i golenie jasne z czarnymi plamkami, w których osadzone są ciemne szczecinki; u niektórych osobników uda i golenie ciemne. Czułki bladożółte (w tym trzeci człon) – drugi człon uderzająco krótki, z czarną obrączką nasadową.

Turcja 29.05.2021 Fot. Barış Çerçi

Francja – Oxelaëre 25.06.2015 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, polany, murawy, przydroża, przytorza, tereny ruderalne, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.2 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja, Turcja. W Polsce na południu kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na dziewannach, rzadziej na innych roślinach zielnych
  7. Podobne. U Campylomma annulicorne trzeci człon czułków jest ciemny. Podobny jest też Plagiognathus chrysanthemi
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply