Horistus orientalis – Ogładzik bluszczykowiec

Miridae – Tasznikowate
Poprzednio w rodzaju Capsodes. Ciało owalne. Oczy ciemnobrązowe, wypukłe, osadzone na bokach głowy. Przedplecze brązowe z bladożółtą smugą centralną; żółte smugi boczne mogą zanikać. Scutellum brązowe z żółtą smugą po środku – u niektórych osobników jest ona na tyle szeroka, że większa część scutellum staje się żółta. Pokrywy dość barwne – międzykrywka (clavus) z białymi smugami, przykrywka (corium) z czerwonobrązowymi; klinik (cuneus) z żółtą bądź pomarańczową plamą.

Hiszpania – Granada 26.04.2019 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 26.04.2019 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany; miejscami może być liczny
  2. Biotop. Łąki (zwłaszcza podmokłe), skraje lasów, polany, murawy, tereny ruderalne, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-6.7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce na południowym zachodzie kraju, oraz w Bieszczadach i Beskidach
  6. Pokarm. Imagines i nimfy wysysają soki roślinne z rozmaitych roślin zielnych  – wymienia się bluszczyk kurdybanek, przytulie i starce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju w Polsce nie występują. Na południu Europy można go pomylić z Horistus elongatus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply