Megalocoleus molliculus – Bebzik krwawnikowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, bladozielonkawe, pokryte jasnobrązowymi, krótkimi włoskami. Pokrywy i zakrywka szaro cętkowane. Golenie z długimi, czarnymi szczecinkami – ich długość jest większa od szerokości goleni. Wierzchołkowe człony stóp są czarne.

Francja – Zuydcoote 20.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, skraje lasów, polany, murawy, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.6-5.2 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Soki wysysane z krwawników, wrotyczy i innych astrowatych
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione tasznikowate – zwykle mają krótsze szczeciny na goleniach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply