Orthocephalus brevis – Wyrywnik nagoskrzydły

Miridae – Tasznikowate
Ciało czarne, w przeciwieństwie do innych gatunków z rodzaju niemal pozbawione złocistego bądź srebrzystego, łuskowatego owłosienia. Pokrywy samicy skrócone, samce makropteryczne. Nogi czarne. Czułki czarne – długi człon wierzchołkowo zgrubiały, człony 3 i 4 bardzo cienkie.

Austria 06.05.2015 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, ugory, inne tereny z ziołoroślami
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 4.2-4.8 mm, samca 6.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Wysysa liście, łodygi, pąki i kwiaty rozmaitych roślin zielnych
  7. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  8. Podobne. U innych gatunków z rodzaju wierzch ciała jest obficiej pokryty złocistymi lub srebrzystymi, łuskowatymi włoskami
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Orthocephalus - Wyrywnik


avidal