Orthotylus flavosparsus – Zielonatek żwawy

Miridae – Tasznikowate
Ciało owalne, zielone, pokryte czarnymi włoskami. Na pokrywach subtelne plamki ze srebrnych włosków. Nasadowa część zakrywki (membrany) zielona.

68686868

Pełczyska 16.06.2016

Romanów 28.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 28.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

  1. Liczebność. Pospolity, choć raczej rzadko obserwowany
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, ugory, polany, łąki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.1 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne i drobne bezkręgowce. Larwy żerują głównie na komosie i łobodzie, ale i na innych roślinach –  w tym na buraku zwyczajnym
  7. Podobne. Dzięki srebrnym plamkom i charakterystycznie ubarwione zakrywce łatwy do rozpoznania, w przeciwieństwie do 14 pozostałych krajowych gatunków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Kalisiak avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Orthotylus - Zielonatek


avidal

Leave a Reply