Phylus melanocephalus – Ulanik dąbrowiec

Miridae – Tasznikowate
Ciało smukłe. Głowa zwykle czarna. znacznie rzadziej jasna (osobniki o jasnej głowie były poprzednio uznawane za odrębny gatunek – Phylus palliceps). Ubarwienie przedplecza i pokryw zielonkawożółte, pomarańczowe, czerwone lub zielonobrązowe. Nogi bladożółte, nieoszczecone.

Austria – Graz 15.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Na południu kraju bywa liczny, poza tym rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, aleje dębowe, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Semizoofag. Soki wysysane z dębów, oraz drobne bezkręgowce – zwłaszcza nimfy  przedkładają drapieżnictwo nad soki roślinne
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem ciała i związane są z innymi gatunkami żywicielskimi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply