Plagiognathus bipunctatus – Ulanik dwukropek

Miridae – Tasznikowate
Wyróżnia się dwa odmiennie ubarwione podgatunki – ciemniejszy Plagiognathus bipunctatus bipunctatus (z przewagą barwy zielonej, z ciemnymi przebarwieniami na pokrywach, z ciemnym członem nasadowym czułków i z czarnymi punktami na goleniach), oraz jaśniejszy Plagiognathus bipunctatus albicans (całe ciało białożółte, blade; człon nasadowy czułków jasny, brak ciemnych punktów na goleniach). U obu podgatunków głowa, przedplecze i pokrywy pokryte czarnymi, długimi włoskami. Zakrywka jasne z parą ciemnych kropek – stąd nazwa gatunkowa; plamki te nie są cechą diagnostyczną, występują także u kilku innych gatunków z rodzaju.

Turcja 25.06.2019 Fot. Barış Çerçi

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, wygrzane polany i łąki
  3. Wymiary. Samica 3-3.6 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Turcja. W Polsce na południu i na południowym wschodzie
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z roślin złożonych i bobowatych
  7. Podobne. Pospolitego Plagiognathus arbustorum najłatwiej odróżnić po ciemnej smudze wzdłuż tylnego uda. Pozostałe dwa krajowe gatunki z rodzaju – Plagiognathus fulvipennis i Plagiognathus chrysanthemi różnią się m.in. ubarwieniem czułków i plamkowaniem nóg
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Plagiognathus - Ulanik


avidal

Leave a Reply