Plagiognathus fulvipennis – Ulanik żółtoskrzydły

Miridae – Tasznikowate
Ciało zmienne w ubarwieniu, lecz zwykle zielonkawożółte, obficie pokryte ciemnymi włoskami; sporadycznie czarne. Golenie oraz tylne uda czarno plamkowane – z plamek tych wyrastają czarne włoski; tylne uda bez ciemnej obwódki. Pierwsze dwa człony czułków ciemne z jasnymi wierzchołkami.

Turcja 24.06.2019 Fot. Barış Çerçi

Pl. chrysanthemi

Głowno 16.07.2017

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne prześwietlenia, zarośla, ugory, polany, łąki, przydroża
  3. Wymiary. Samica 3.5-4 mm. Samiec 3.9-4.7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Turcja, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Soki roślinne; szczególnie chętnie żeruje na żmijowcach
  7. Podobne. Trzy pozostałe krajowe gatunki z rodzaju, które zwykle można odróżnić po plamkowaniu tylnych ud – u pospolitego Plagiognathus arbustorum tylne uda są ciemno, wzdłużnie obwiedzione; Plagiognathus bipunctatus i Plagiognathus chrysanthemi różnią się ubarwieniem czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barış Çerçi avidal
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Plagiognathus - Ulanik


avidal

Leave a Reply